Бест Тур ЕООД

Бест Тур ЕООД е създадена през 1992 година със седалище и адрес на управление – гр.София, ул. Moсковска № 15. Компанията притежава лиценз за туроператор с №00107. Притежава IATA акредитация и № на лиценз – 09-2-04930. Сключени са договори с всички Авиокомпании опериращи на българския пазар. Член е на ABTA.

Дейността на дружеството е насочена както в областта на корпоративния туризъм, така и на индивидуални пътувания. Фирма “Бест Тур” ЕООД има специално изградена структура за ВИП пътници и корпоративни клиенти.Бест Тур ЕООД изпълнява проект с главна цел - преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът е на обща стойност 10 000 лв., от които 8 500лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Проектът се финансира в рамките на процедура BG16RFOP002-2.073, Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020.


Номер на проект:BG16RFOP002-2.092
Бенефициент: БЕСТ ТУР ЕООД
Обща стойност: 1 994.29 лв., от които1 695.15 лв. европейско (85%) 299.14 лв. национално съфинансиране (15%).
Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.

С полученото финансиране по проекта Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.092, ТА „Бест Тур“ значително бе подпомогната, като беше осигурена устойчивост в дейността и допринесе за запазване на конкурентните си позиции на туристическия пазар.
Previous Next ЗАТВОРИ
+359 879 16 53 36Свържете се с нас